مشخصات جعبه آتش نشانی


همانطور که از اسمش پیداست جعبه و محفظه ای جهت نگهداری تجهیزات اطفاء حریق که معمولا" قرقره های نگهدارنده شیلنگ آتش نشانی و کپسول های اطفاء حریق در آن جای میگیرد.
مناسب ترین محل جای نصب جعبه آتش نشانی در قسمت ورودی و خروجی ساختمان هاست چون باید جلوی دید باشند.

جعبه آتش نشانی

لوازم آتش نشانی                    لوازم اتش نشانی